Сервиз

Ръководства за употреба

Топловъздушни пелетни камини Di Calore
Ръководство за употреба на термопимпи Di Calore
Соларни системи под налягане Di Calore
Електроника за соларни системи “отворени”  Di Calore
Електроника за соларни системи “отворени”  Di Calore TOUCHSCREEN
Електроника за соларни системи под налягане

Кодове грешки

Висока температура в бункера за пелети!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Прекалено нагряване на бункера. 2. Повреда в инсталацията на жилището. 3. Не заземен контакт, в който е включена камината!

Грешка пресостат!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Запушен комин! 2. Повреда на пресостата.

Ниска температура на димни газове!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Липса на пелети в бункера. 2. НЕ качествени пелети. 3. Влажни пелети.

Висока температура на водата във водната риза!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Спад в налягането на инсталацията. 2. Проблем с циркулационната помпа. 3. НЕ добре обезвъздушена инсталация!

Висока температура на димни газове!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. НЕ почистена камина. 2. Запушен комин!

Няма сигнал до енкодера!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Повреда на вентилатора. 2. Откачен кабел на вентилатора.

Няма сигнал между електрониката и вентилатора

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Повреда в електрониката. 2. Откачен кабел на платката.

Ниско налягане в системата!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Липса на вода в системата.

Високо налягане в системата!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Твърде много вода в системата.

Дата и час не са точни!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Камината е останала без захранване. 2. Сверете дата и час.

Неуспешно запалване!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Изгорял нагревател. 2. Влажни пелети.

Липса на захранване!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Ниско напрежение. 2. НЕ добре заземена инсталация.

Липса на гориво!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Няма пелети в бункера.

Гаранционни условия и сервиз

Можете да разгледате всички гаранционни условия за нашите продукти кликвайки на бутона отдолу! За всякакви въпроси и уточения, не се колебайте да ни пишете през контактната форма!

X